SAMSUNG LASERJET ML-1670
SAMSUNG LASERJET ML-1670

1.190.000 VNĐ 1.170.000 VNĐ
SAMSUNG LASERJET ML–1671
SAMSUNG LASERJET ML–1671

1.550.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

TEST

TEST
Nhấn vào hình để xem hình lớn
Giá: 140.000 VNĐ
Sẵn có: 10
Model: TEST
Đánh giá: Chưa có đánh giá

<p>

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EkIl4JhvHxo" width="560"></iframe></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

NẠP MỰC MÁY IN BROTHER_BƠM MỰC MÁY IN BROTHER</p>

<p style="margin-left: -0.5in; text-indent: 0.5in;">

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="color: red;">TRUNG T&Acirc;M MỰC IN THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span></b></span></span></span></p>

<p>

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">Tell: (08)22.36.88.40 - (08)62.64.58.59 - 0909625493</span></span></span></p>

<p>

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">410/36 CMT8, P11,Q3</span></span></span></p>

<p>

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><strong><span class="tittel"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: blue;">Chi Nh&aacute;nh H&agrave; Nội: 04.39963191- 093.222.9774</span></span></strong></span></span></p>

<p>

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">E-mail: <a href="mailto:jangdonggun050@yahoo.com" target="_blank">jangdonggun050@yahoo.com</a></span></span></span></p>

<div>

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><u><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: blue;"><a href="../"><strong>http://thienphucprinter.com/</strong></a></span><br />

<br />

<i><a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CBYQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F1551%2F1550991%2Fnap-muc-may-in-samsung-scx-4300.html&amp;ei=OiDkS_GNEYGOkQXPsPn1Dw&amp;usg=AFQjCNEFUlg6R8lN9H4QK7ykNWEcUkFmLQ" rel="nofollow" target="_blank"><i><i><i><br />

</i></i></i></a></i></u></span></span></div>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_detail_rv_lblDescription"><span style="font-size: 14px;"><strong><strong><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: red; -moz-background-inline-policy: continuous;">NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TẬN NH&Agrave;, MỰC IN CH&Iacute;NH H&Atilde;NG , THAY LINH KIỆN CH&Iacute;NH H&Atilde;NG TỐT GI&Aacute; TỐT, ĐẢM BẢO UY T&Iacute;NH CHẤT LƯỢNG, NHANH CH&Oacute;NG.</span></strong></strong></span></span></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

&nbsp;</p>

<div>

&nbsp;</div>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;"><strong>&nbsp;</strong></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;nCung cấp sỉ &amp; lẻ linh kiện m&aacute;y in: Drum, gạt, mực, bao lụa, thanh nhiệt,gạt mực, trục từ.... <br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp cartridge &amp; nạp mực c&aacute;c loại m&aacute;y in:<span style="color: blue;">HP</span>, <span style="color: red;">CANON</span>, <span style="color: blue;">EPSON</span>, <span style="color: red;">XEROX</span>, LEXMARK, <span style="color: blue;">BROTHER</span>, <span style="color: red;">RICOH</span>, DELL,<span style="color: blue;">HITACHI</span>,<span style="color: blue;">GESTERNER</span>,TOSHIBA....... </strong></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;"><b>&nbsp;</b></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;"><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: red; -moz-background-inline-policy: continuous;">Chuy&ecirc;n nạp mực m&aacute;y in, bơm mưc m&aacute;y in,đổ mực m&aacute;y in.sửa chửa m&aacute;y in.những t&igrave;nh trạng thường gặp như: in bị lem đen, bị mờ, kẹt giấy, đang in hết mực. nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; mặt kịp thời để sử l&yacute; sự cố cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></b></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;"><b><span style="color: black;"><br />

</span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">CHUY&Ecirc;N SỬA CHỮA &ndash; BẢO TR&Igrave; LAPTOP, COMPUTER</span><span style="color: black;"><br />

</span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">C&Aacute;C LOẠI M&Aacute;Y VĂN PH&Ograve;NG, NẠP MỰC M&Aacute;Y IN&hellip;.</span></b></span></p>

<p class="p_first">

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp mực M&aacute;y in Brother Laser HL 2140</b></span></span></p>

<p class="p_first">

&nbsp;</p>

<p class="p_first">

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>,2240,7060,7360,7680,7055,2250,2310,2250dn,HL 3150, HL 3040,MFC 7860<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 7030 .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 722 .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 7040 .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 7340</b></span></span></p>

<p class="p_first">

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><img alt="" height="192" src="http://www.thienphucprinter.com/image/data/HL 2130.jpg" width="262" /><br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 7450 .</b></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 8460N .</b></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><img alt="" height="194" src="http://www.thienphucprinter.com/image/data/brother 2140.jpg" width="259" /><br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother HL-111/ HL-L2361DN/ MFC-L2701DW/ HL-L2321D/ MFC-L2701D/ HL-2366DW/ HL-3170CDW/ MFC--1916NW/ MFC-1901/ DCP-1616NW/ MFC-L8850CDW/ HL-L8250/ MFC-L8350CDW/ DCP1601/ HL-1211/ MFC-J3520/ MFC-J3720/ MFC-J200/DCP-J105/DCP-1511/ MFC-1811/HL-1111</b></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><img alt="" height="96" src="http://www.thienphucprinter.com/image/data/dcp195c.jpg" width="150" /><br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother DCP-385C .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother MFC-290C .</b></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><img alt="" height="100" src="http://www.thienphucprinter.com/image/data/mfc490.jpg" width="139" /><br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother MFC-490CW .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser HL 2170W .<br />

M&aacute;y in Brother Laser HL-5340D .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser HL 5340DN .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 7840N .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser MFC 8860DN .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser Color HL-4040CN .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser HL 5240/</b></span></span><span style="color:#00f;"><span style="font-size: 14px;"><strong><br />

<span class="st">HL 5140 / 5150 / 5170/ 5240 / 5350 DN / 5340D / 5240 / 5250 / 5270 /3145 / <em>3150</em></span>DN</strong></span></span></p>

<p>

<span style="color:#00f;"><span style="font-size: 14px;"><strong><img alt="" height="194" src="http://www.thienphucprinter.com/image/data/mfc7340.jpg" width="259" /><br />

</strong></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Laser HL 5250DN .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Printer DCP-350C .<br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother MFC-685CW .</b></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><img alt="" height="200" src="http://www.thienphucprinter.com/image/data/hl3040.jpg" width="200" /><br />

</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Nạp</b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b> mực M&aacute;y in Brother Printer MFC-260C </b></span></span></p>

<p>

<span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br />

</span></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: large;"><span style="font-size: 14px;"><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: rgb(37, 37, 37); -moz-background-inline-policy: continuous;">V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; bản gi&aacute; dịch vụ đổ mực của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></b></span></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<b><span style="color: black;"><br />

</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: rgb(37, 37, 37); -moz-background-inline-policy: continuous;">Lắp Hệ thống in phun li&ecirc;n tục </span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">EPSON</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: rgb(37, 37, 37); -moz-background-inline-policy: continuous;">,</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">HP</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: rgb(37, 37, 37); -moz-background-inline-policy: continuous;">,</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">BROTHER</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: rgb(37, 37, 37); -moz-background-inline-policy: continuous;">,LEXMARK&hellip; : lấy liền, gi&aacute; rẻ, chất lượng.<br />

- Hệ thống 4 m&agrave;u ( d&agrave;nh cho m&aacute;y 4 m&agrave;u ) <br />

- Hệ thống 6 m&agrave;u ( d&agrave;nh cho m&aacute;y 6 m&agrave;u )<br />

- Hệ thống m&aacute;y C79, C90 <br />

- Hệ thống m&aacute;y C58 .<br />

- Hệ thống m&aacute;y R270 <br />

- Hệ thống m&aacute;y in Canon IP4200 <br />

- Hệ thống m&aacute;y Epson 1390 <br />

- M&aacute;y in + hệ thống Epson 1390 <br />

Nạp mực m&aacute;y in V..V&hellip;</span></b></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span></p>

<div>

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KJG4ueDS7Vs" width="420"></iframe></div>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: large;"><span style="font-size: 14px;"><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black; -moz-background-inline-policy: continuous;">&nbsp;</span></b></span></span></p>

<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;">

<span style="font-size: 14px;"><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: red; -moz-background-inline-policy: continuous;">C&Ocirc;NG TH&Ecirc;M 10.000 Đ PH&Iacute; DỊCH VỤ KHI ĐẾN TẬN NƠI<br />

---</span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; font-family: Wingdings; color: red; -moz-background-inline-policy: continuous;">&agrave;</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: red; -moz-background-inline-policy: continuous;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đặc biệt chuy&ecirc;n</span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black; -moz-background-inline-policy: continuous;"> Nạp mực m&aacute;y in LASER M&Agrave;U CANON 5050, 5200, HP 1600, 2600, 3600, 1515N, 1215, 1518, 1312,2605, 2025N, 2550, 2820, 2840 &hellip;.OKI C3300 ,BROTHER,<br />

SAMSUNG, XEROX, &hellip; GI&Aacute; RẺ&hellip;&hellip;..vui l&ograve;ng gọi</span></b></span></p>

<p>

<span style="font-size: 14px;"><b><span style="color: black;"><br />

</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: tomato; -moz-background-inline-policy: continuous;">C&agrave;i đặt hệ điều h&agrave;nh, phần mềm c&aacute;c loại, c&aacute;c chương tr&igrave;nh th&ocirc;ng dụng tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh<br />

Thiết kế, lắp đặt mạng m&aacute;y t&iacute;nh , Mạng WIFI (kh&ocirc;ng d&acirc;y) cho c&ocirc;ng ty, c&aacute;c văn ph&ograve;ng.</span></b><b><span style="color: black;"><br />

</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: tomato; -moz-background-inline-policy: continuous;">Nhận sửa chữa nạp mực bảo tr&igrave; c&aacute;c loại m&aacute;y in.<br />

Xử l&yacute; sự cố laptop, computer, m&aacute;y in, c&aacute;c thiết bị văn ph&ograve;ng&hellip;<br />

Bơm mực m&aacute;y in Laser, in phun cho m&aacute;y in : </span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">HP</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: tomato; -moz-background-inline-policy: continuous;"> , </span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: red; -moz-background-inline-policy: continuous;">Canon</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: tomato; -moz-background-inline-policy: continuous;">, </span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">Samsung</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: black; -moz-background-inline-policy: continuous;">, Lexmark</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: tomato; -moz-background-inline-policy: continuous;">, </span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">Epson</span></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: tomato; -moz-background-inline-policy: continuous;">..</span></b></span></p>

<p>

<span style="font-size: 14px;"><b><span style="color: black;"><br />

<br />

</span></b><b><i><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">Gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh gi&agrave;u kinh nghiệm.</span></i></b><b><span style="color: black;"><br />

</span></b><b><i><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">H&acirc;n hạnh phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch!! </span></i></b><b><span style="color: black;"><br />

<br />

</span></b></span><b><u><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; font-size: 14pt; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">Office</span></u></b><b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; font-size: 14pt; color: blue; -moz-background-inline-policy: continuous;">:</span></b><span style="background: none repeat scroll 0% 0% white; -moz-background-inline-policy: continuous;"><br />

</span></p>

<p style="margin-left: -0.5in; text-indent: 0.5in;">

<span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">TRUNG T&Acirc;M MỰC IN THI&Ecirc;N PH&Uacute;C</span></b></span></p>

<p>

<span style="font-size: 16pt; color: blue;">Tell: (08)22.36.88.40 - (08)62.64.58.59 - 0909625493</span></p>

<p>

<span style="font-size: 16pt; color: blue;">410/36 CMT8, P11,Q3</span></p>

<p>

<strong><span class="tittel"><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: blue;">Chi Nh&aacute;nh H&agrave; Nội: 04.39963191- 093.222.9774</span></span></strong></p>

<p>

<span style="font-size: 16pt; color: blue;">E-mail: <a href="mailto:jangdonggun050@yahoo.com" target="_blank">jangdonggun050@yahoo.com</a></span></p>

<div>

<u><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: blue;"><a href="../">http://thienphucprinter.com/</a></span></u></div>

Viết nhận xét
Tên của bạn:


Nhận xét của bạn: Ghi chú: không hỗ trợ thẻ HTML!

Điểm: Không tốt            Tốt

Hãy nhận các ký tự hiển thị ở hình bên dưới vào ô:

Không có hình ảnh bổ sung cho sản phẩm này.